GRP, oftewel Gross Rating Point, is een veel gebruikte term in de (offline) reclamewereld. De term wordt gebruikt om de grootte van het te bereiken publiek van een reclameuiting te meten. Ofwel het aantal contacten in een mediaplan.  Het is het product van het percentage van de doelgroep dat bereikt wordt door een advertentie, maal de het aantal keren dat de uiting wordt gezien door de doelgroep tijdens een campagne (de frequentie). Bijvoorbeeld: een TV commercial die vijf keer uitgezonden is, bereikt 50% van de doelgroep. Deze commercial heeft een GRP van 250 (GRP = 5 x 50%). GRP kun je dus uitrekenen door frequentie x % doelgroep bereik toe te passen. En vanaf nu kan dat ook voor Google Display Netwerk campagnes.

Vanaf september 2011 is het mogelijk om via Google Ads (AdWords) de GRP van een online Display campagne uit te rekenen. Google geeft namelijk inzicht in het bereik en de frequentie van een advertentie. Bereik is het aantal unieke gebruikers dat een bepaalde advertentie gedurende een bepaalde periode heeft gezien. Frequentie is het gemiddeld aantal keren dat een gebruiker de advertentie heeft gezien (of kunnen zien).

Deze gegevens zijn tot nu toe alleen nog maar zichtbaar in campagnes op basis van CPM (kosten per duizend vertoningen) en voor CPC-campagnes (kosten per klik) die op interesses gebaseerd zijn en/of een frequency cap gebruiken. Een voorbeeld van deze gegevens:

 

Hoe wordt bereik en frequentie door Google berekend?

Google berekent de geschatte frequentie op basis van gegevens van een voorbeeldgroep. Deze gegevens worden vervolgens toegepast op alle vertoningen om zo het geschatte bereik te bepalen. Stel dat gebruikers uit de voorbeeldgroep de advertentie gemiddeld tweemaal zagen en dat er in totaal 1000 vertoningen voor de advertentie waren. Het bereik wordt dan berekend door 1000 te delen door twee, wat een bereik oplevert van 500 unieke gebruikers.

 

Waarde van deze gegevens

Gegevens over bereik en frequentie zijn met name interessant om ‘waste’ te minimaliseren. Met deze gegevens wordt de kans dat daadwerkelijk de mensen bereikt worden die zich in de doelgroep bevinden, vergroot. Uniek bereik geeft dan ook aan hoeveel mensen in de doelgroep bereikt zijn. Overigens kan het berekenen van de GRP’s van een campagne bij Facebook al langer.

Door middel van de gegevens die je op deze manier kunt verzamelen, kun je bepalen hoe vaak het nodig is een persoon uit de doelgroep te bereiken, voordat deze het merk/product herkent of overgaat tot een gewenste actie. De ideale contactfrequentie verschilt per bedrijf, advertentie en campagne en kun je dus door middel van de optie ‘frequentie’ bepalen.

Wilt u meer weten over het meten van online campagnes op basis van GRP’s? Of vrijblijvend meer info? Neem via onze site contact op.