Een succesvolle oplossing voor deze uitdaging is het meten van de impact van marketingactiviteiten met behulp van uitgebreide datamodellen. De belangrijkste succesfactor hierbij is om niet alleen te focussen op het analyseren van mediagegevens, maar om business insights, indirecte factoren en scenarioplanning aan het model toe te voegen. De enige manier waarop dit lukt is met uitgebreide statistische modellen en Machine Learning.

Het antwoord? Marketing Mix Modeling (MMM)!

MMM is een holistische methodologie waarmee je de impact van je investeringen beoordeelt, ziet wat werkt en waarmee je marketing en media uitgaven optimaliseert.

Het is de beste manier om inzicht te krijgen in de invloed van de marketing inzet op je meest ultieme KPI. Voor de meerderheid van de bedrijven is dat sales. Je krijgt inzicht in de impact van je marketingkanalen op je omzet en hoe externe factoren daarin een rol spelen. Deze inzichten gebruikt je om je marketing te verbeteren, door bijvoorbeeld budget te verschuiven of te verhogen, of meer rekening te houden met promoties, seizoensinvloeden of actuele marktverschuivingen (bijvoorbeeld een pandemie).

 

Multi Touch Attribution vs. Incrementality vs. MMM

Hoe past MMM tussen andere meetmethodes? Attributiemodellen, modellen om de incrementality (impact) van kanalen te meten en marketingmix modellen worden allemaal gebruikt in analyses om de effectiviteit van marketingkanalen en – campagnes te begrijpen. Hoewel ze enkele overeenkomsten delen, zijn ze verschillend in hun aanpak en doel.

 

ROAS / POAS sturing: Stuur individuele advertenties op omzet of winstmaximalisatie

Inzicht in effectiviteit en rentabiliteit van een advertentie. Ontdek wat een euro die je investeert oplevert in opbrengst, zonder rekening te houden met het toenemend effect van andere factoren.

 

Attributie: Optimaliseren op kanaal of campagne level

Wijs waarde toe aan de verschillende touchpoints of kanalen die bijdragen aan een conversie-evenement, zoals een verkoop of een lead. Zorg dat je het relatieve effect van de verschillende kanalen op het gedrag van de klant begrijpt.

 

Incrementality: Bewijs de directe impact en de waarde van een bepaald kanaal

Meet het verschil in resultaten tussen doelgroepen die aan het kanaal zijn blootgesteld en de doelgroepen die dat niet zijn, om zo de impact van een kanaal te isoleren. Dit wordt vaak gebruikt om te bepalen of een kanaal of campagne werkelijk (direct) bijdraagt of dat die verkopen toch zouden hebben plaatsgevonden, zelfs zonder marketing.

 

Marketing Mix Modeling: vind het verband tussen factoren om de toekomstige mediamix te kiezen

Onderzoek de relatie tussen bedrijfsresultaten en marketinginspanningen, zoals verkoop of omzet, door historische gegevens en verbanden over tijd te analyseren. Zo kun je indirecte factoren herkennen en voorspellende inzichten krijgen voor optimalisatie