Uit onderzoek is gebleken dat er geen one-size-fits-all frequentie bestaat. Wel toont onderzoek aan dat een hogere frequentie de kans vergroot om gedragsveranderingen te stimuleren, zoals een toename van de koopintentie. Dit inzicht roept vragen op. Is er een punt waarop het leveren van dezelfde advertentie aan dezelfde persoon leidt tot advertentiemoeheid? En heeft de kwaliteit van het advertentiemateriaal hier nog invloed op? Zijn er nog meer factoren waar je rekening mee dient te houden? Je leest het hieronder.

Meer vertoningen zorgen voor betere resultaten – tot op zekere hoogte

Onderzoek van YouTube laat een niet lineair verband zien tussen frequentie en advertentie herinnering in alle lagen van de funnel. Zij adviseren dan ook om je doelgroep minimaal 2-3 keer per week te bereiken en te zorgen voor een frequentie van minimaal 3+ per campagne.

(Bron: Google Internal data (2018))

Ook onderzoek van Meta bevestigt dat meer vertoningen gerelateerd worden aan een betere actie-intentie en advertentie herinnering. Daarnaast onthulde het onderzoek dat er in de meeste gevallen een plafond is. Hierbij namen de positieve resultaten niet langer significant toe na x-aantal vertoningen. Hoewel het exacte aantal vertoningen kan variëren, is het belangrijkste inzicht dat er inderdaad een punt is van afnemende meeropbrengsten.

Hoewel het onderzoek geen rekening houdt met de duur van de campagne, suggereert het wel dat merken op een gegeven moment steeds minder baat hebben bij het bereiken van dezelfde persoon.

 

Advertentiekwaliteit heeft invloed op het prestatie plafond

Als het gaat om het bereiken van het punt van afnemende meeropbrengst, doet advertentiekwaliteit er dan toe?

Het antwoord op deze vraag is: ja! Goed presterende advertenties (met een hogere brand lift) hebben de neiging om betere resultaten te behalen bij meer vertoningen. Daarentegen bereiken minder presterende advertenties (met een lagere brand lift), veel eerder het plafond dan andere campagnes. Met andere woorden; een hogere frequentie helpt in dergelijke gevallen niet. Dit is duidelijk terug te zien in onderstaande afbeelding.

Wat zijn de beste tijden om te posten?

Je kunt ook rekening houden met het tijdstip van posten. Onderzoek van Coosto toont aan dat het posten van posts op bepaalde tijden de resultaten positief kan beïnvloeden.

De beste tijden om te posten op Facebook

Op Facebook vindt de meeste interactie plaats op maandag en dinsdag, maar het piekmoment ligt op zaterdag om 08.00 uur ‘s ochtends. Wil je vaker een post plaatsen? Deel ‘m dan in de ochtend.

De beste tijden om te posten op Instagram

Op Instagram vindt de meeste interactie plaats in het weekend. Het piekmoment ligt op zondagmiddag 15.00 uur, al levert dat tijdstip op iedere dag in de week bovengemiddelde interactie op.

De beste tijden om te posten op LinkedIn

Op LinkedIn vindt de meeste interactie plaats op donderdagmiddag en vrijdagochtend, al zijn eigenlijk alle kantooruren populair. In het weekend vindt er nauwelijks interactie plaats.

Factoren om rekening mee te houden

Natuurlijk is de beste tijd om te posten voor ieder bedrijf anders. Iedere doelgroep gebruikt social media anders. We raden je daarom altijd aan creatief te testen en altijd te blijven optimaliseren. Zo ontdek je de beste tijden om te posten voor jouw organisatie en verbeter je de kwaliteit van je campagnes.

Bronnen:
There a no ‘golden rules’ for optimal frequency Phil Sumner, Admap magazine, March 2019.

Facebook IQ – White paper Effective Frequency: Reaching Full Campaign Potential July 2016.

Facebook IQ – A data driven exploration of optimal ad frequency October 2020)

Coosto – De beste tijden om te posten op social media in 2023
.